Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Het kantoor houdt zich bezig met het verlenen van rechtsbijstand ten aanzien van familiezaken (echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag etc.), (kinder)strafrecht, arbeidsrecht, alsmede civiel recht zoals de wanprestatie en de onrechtmatige daad, alsmede het bestuursrecht waaronder het opstellen van bezwaar- en beroepschriften op administratiefrechtelijk terrein.

Het kantoor heeft inmiddels meer dan 7000 cliŽnten kunnen adviseren en begeleiden. U kunt er derhalve van uitgaan dat er voor de behandeling van uw zaak, indien deze is ingenomen, voldoende kennis op hoog niveau aanwezig is, nu immers op de diverse terreinen door de advocaat per gebied honderden zaken zijn behandeld. Voorts beheerst het kantoor het faillissementsrecht, nadat de advocaat meer dan 20 jaar als curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank, is opgetreden.