Prodeo
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Prodeo

Pro deo zaken

Ten onrechte worden deze zaken pro deo zaken genoemd. De cliŽnt is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Veelal zijn beperkte griffierechten verschuldigd bij het voeren van een procedure en bovendien moeten veelal uittreksels worden aangevraagd bij Handelsregister of gemeenten. De wettelijke eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Deze is, indien wordt gelet op het inkomen, relatief beperkt. Ofschoon de overheid de wettelijke eigen bijdragen de afgelopen jaren behoorlijk heeft verhoogd, zoals alles is verhoogd, blijven deze redelijk betaalbaar. De overheid wenst de beperkte uitgaven voor toegevoegde rechtshulp te verminderen. Men heeft weinig zicht op de praktijk. Het kantoor is actief ten aanzien van de bescherming van de belangen van on- en minvermogenden teneinde te voorkomen dat het beroep op de rechtelijke macht, een grondrecht, niet slechts gereserveerd wordt en blijft voor hen die van dat systeem altijd al gebruik konden maken. Het Ministerie van Justitie maakt zich zorgen over de toegang tot het recht. Men wenst echter tegelijkertijd de toeloop op de toegevoegde rechtshulp te beperken en daarin speelt het Juridisch Loket een belangrijke rol. Het kantoor stelt zich ten doel ook toegevoegde zaken te blijven behandelen. Dit laatste is wenselijk in de regio. Bovendien betreft het een sociale verantwoordelijkheid.

Het kantoor is echter niet in staat ongelimiteerd toegevoegde zaken aan te nemen. In 2007 hebben enige kantoren van Rechtshulp Nederland de kantoren moeten sluiten omdat de verliesgevende praktijk niet langer vol te houden was. Bovendien is het kantoor te Dordrecht in faillissement geraakt. Een dergelijke situatie moet het kantoor uiteraard voorkomen waarbij het niet mogelijk is de op basis van de kantoortarieven aanwezige cliŽnten in feite te laten betalen voor de instandhouding van de toegevoegde rechtshulp. Dit zal vooraf met de cliŽnt moeten worden besproken. Dit in verband met het feit dat het Ministerie van Justitie zodanige vergoedingen ter beschikking stelt dat het verrichten van werkzaamheden in de toegevoegde praktijk voor een advocaat verliesgevend is. Het Bureau voor Rechtshulp bestaat niet meer. Het kantoor is aangesloten bij het Juridisch Loket. De cliŽnten behoeven zich niet meer te wenden tot het Juridisch Loket in de arrondissementshoofdplaats doch kunnen zich rechtstreeks wenden tot de advocaat die voor de verdere afwikkeling van formaliteiten zal zorgdragen.