Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Kwaliteit

Kwaliteit

Het kantoor hecht aan kwaliteit en de systematische uitvoering van de werkzaamheden. In verband met de vooropleiding en praktische werkervaring denkt het kantoor hierin geslaagd te zijn. Het heeft kunnen leiden tot een verhoudingsgewijs snelle doorlooptijd van de zaken en weinig oponthoud. Vertraging binnen een procedure wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de rechterlijke macht. Het verweer van een wederpartij heeft het kantoor uiteraard niet in de hand en kan voor vertraging zorgdragen. Sommigen hebben daar belang bij. Het kantoor dient in verband met de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten iedere paar jaar een audit te ondergaan. Het kantoor kan u mededelen dat in 2007 reeds driemaal een auditverklaring is ontvangen zonder dat door de Nederlandse Orde van Advocaten enig verbeterpunt werd aangegeven. Onderzoek van de Nederlandse Orde heeft overigens inmiddels aangetoond dat advocatenkantoren goed georganiseerd plegen te zijn, althans de overgrote meerderheid. De cliŽnt dient zich uiteraard te realiseren dat de advocaat dient te werken binnen het rechtssysteem zoals dit er is en dat de advocaat voor dat systeem geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De overeenkomst met de advocaat betreft een inspanningsovereenkomst en op deze inspanning kunt u rekenen.

Bibliotheek

De afgelopen 15 jaar is door de verplichting tot het jaarlijks volgen van vele cursussen bij de kleine kantoren een aanzienlijke inhaalslag gemaakt ten opzichte van de grotere kantoren. Dat hetzelfde geldt ten aanzien van de inrichting van de bibliotheek. Waar voorheen uitsluitend grote kantoren zich een omvangrijke bibliotheek konden permitteren zijn deze door de ontwikkelingen op technisch gebied zoals de ontwikkeling van de cd-rom en het gebruik van internet de voorsprong in aanzienlijke mate kwijtgeraakt. Het kantoor beschikt over alle mogelijke jurisprudentie en wetgeving op velerlei terreinen welke op eenvoudige wijze te raadplegen zijn.