Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Informatie

Algemene informatie

Advocatenkantoor van Dijk is een klein advocatenkantoor, opgericht door Mr. J.P. van Dijk die sinds augustus 1981 als advocaat en procureur werkzaam is en als zodanig staat geregistreerd bij de Rechtbank Zwolle. Op wetenschappelijk informatief gebied is er een nauwe samenwerking met andere kantoren.

Het kantoor verstrekt adviezen en voert procedures. Het kantoor mag zich verheugen in een omvangrijk en trouw cliŽntenbestand, inmiddels door de generaties heen.

Zoals veelal bij kleinere kantoren is er sprake van een omvangrijke procespraktijk. Inmiddels heeft het kantoor met veel succes meer dan 6.000 procedures gevoerd.

Het kantoor heeft de afgelopen 27 jaar, behoudens inflatiecorrectie, het tarief gelijk kunnen houden ondanks verdrievoudiging van de huisvestingskosten e.e.a. teneinde ook voor de particulieren, die niet voor een toevoeging in aanmerking komen, rechtsbijstand betaalbaar te kunnen houden. Het kantoor hanteert derhalve zeer redelijke tarieven indien rekening wordt gehouden met de stijgende onkosten zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totaal in rekening gebrachte honorarium blijkt zeer gunstig af te steken tegen de tarieven welke veelal worden gehanteerd door grote kantoren zulks wellicht in verband met een minder noodzakelijke "overhead".

Mede in verband met de ruime proceservaring is de advocaat in staat om tijdens een eerste oriŽnterend gesprek een redelijke indicatie te geven omtrent de te verwachten kosten bij het voeren van een procedure of het verstrekken van een advies.

Ofschoon op diverse rechtsterreinen honderden procedures per gebied zijn gevoerd spreekt de advocaat van een huis-, tuin- en keukenpraktijk en houdt het kantoor zich niet bezig met vakgebieden waar in de regio geen vraag naar is.

Het kantoor biedt duidelijkheid omtrent de aard van de juridische problematiek. Het kantoor biedt voorts duidelijkheid omtrent de werkzaamheid van ketenpartners en pleegt snel en gewaardeerd advies te geven.

Het kantoor wenst het directe contact met de cliŽnt te behouden en heeft er daarom de voorkeur aangegeven de omvang van het kantoor beperkt te houden, waarbij het cliŽntenbestand afkomstig is uit geheel Overijssel met enkele landelijke vaste contacten.