Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Advocaten

Advocaten

Het kantoor wordt bemand door de advocaat en procureur Mr. J.P. van Dijk, geboren in 1946 en afgestudeerd in 1975 aan de Rijksuniversiteit Groningen in de sociaal-economische richting. Dit na een werkzaamheid voordien in het bedrijfsleven en als staflid bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar gedurende 18 jaar.

De werkzaamheden in het bedrijfsleven betroffen planning en productiecontrole bij een papierfabriek te Doetinchem en inkoper bij een grote gieterij te Doesburg.

Bij de Kamer van Koophandel betrof het het coördineren van de uitvoering der diverse wetten zoals Handelsregisterwet en Vestigingswet. Daarnaast is de betreffende advocaat gedurende een twintigtal jaar op vrijwillige basis werkzaam geweest in bestuursfuncties, als secretaris van het dagelijks bestuur, in het onderwijs, zowel als een grote manege te Zwolle.

Bij de Kamer van Koophandel hield de betreffende advocaat zich ook reeds bezig met het veelvuldig verstrekken van juridisch adviezen. De problematiek van het midden- en kleinbedrijf is derhalve bekend.

De lijfspreuk van de betreffende advocaat is: "zachte heelmeesters maken stinkende wonden". Waar nodig en mogelijk zal de advocaat met de cliënten bemiddeling bespreken. Het treffen van rechtsmaatregelen blijft nodig. De advocaat kent een redelijke nuchterheid. Wonderdokters duiken over het algemeen niet vanuit het niets op. Hiermee is de mate van inzet gegeven.

Mr. J.P. van Dijk verleent ook gesubsidieerde rechtshulp indien de noodzaak daartoe aanwezig is.

De werkzaamheden worden verricht binnen een besloten vennootschap met de naam Advocatenkantoor Van Dijk B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Dedemsvaart.

Vaste prijsafspraken worden niet gemaakt. De aard van de te verrichten werkzaamheden brengt dit met zich mee. Op basis van no cure no pay mag niet worden gewerkt.

Er wordt met tijdseenheden gewerkt. Inkomende telefoongesprekken en inkomende brieven worden genoteerd tegen 5 minuten. Uitgaande telefoongesprekken en uitgaande brieven met 10 minuten. Reistijd en zittingen worden genoteerd tegen de werkelijke tijd. Datzelfde geldt ten aanzien van het opstellen van processtukken.

Het tarief bedraagt €.210,00 exclusief BTW per geregistreerd uur, verhoogd met de landelijk gebruikelijke toeslag algemene kosten ter hoogte van 6% van het netto honorarium exclusief BTW. Eventuele griffierechten en deurwaarderskosten alsmede beperkte kosten bijvoorbeeld van een deskundige worden separaat in rekening gebracht.

Het kantoor houdt zich bezig met advisering en procesvoering op de navolgende rechtsgebieden:

- Burgerlijk recht, waaronder echtscheidingen, overig familierecht, onrechtmatige daad, overeenkomstenrecht, burenrecht, faillissementen en incassozaken. De incassopraktijk is omvangrijk.
- Bestuursrecht, waaronder bezwaarschriftprocedures bij overheidsinstanties alsmede beroepschriftprocedures bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbanken en behandeling van hoger beroep bij de Raad van State.
- Strafrecht bij de rechtbank en het gerechtshof waaronder behandeling ter zitting, klaagschriften, beklagen, opstellen van schrifturen, behandeling voorlopige hechtenis.
- Arbeidsrecht.

De afstudeerscriptie werd geschreven over de dringendheid van de dringende reden in het arbeidsrecht.

Er zijn tot heden ongeveer 7.000 procedures gevoerd. Reiskosten worden in rekening gebracht tegen een tarief van €.0,30 per kilometer exclusief BTW.

Er is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig welke voldoet aan de eisen van de Landelijke Orde van Advocaten. Verwezen wordt voor nadere informatie naar www.advocatenorde.nl.

In het kader van de toegevoegde rechtsbijstand heeft het kantoor diverse malen een “audit” ondergaan waarbij geen verbeterpunten werden aangegeven.

Mr. J.P. van Dijk is sedert 1963 in het arbeidsproces werkzaam. Vanaf 1976 tot 1981 als stafmedewerker bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar in de functie van coördinator wetsuitvoerende taken zoals Handelsregister, Vestigingswet, Uitverkopenwet etc.. Daarnaast was hij dagelijks bestuurslid van de Stichting voor Middelbaar Technisch Onderwijs Alkmaar en omstreken gedurende een vijftal jaren en secretaris van de Makelaarscommissie en de Vestigingswetcommissie. Praktisch inzicht in de problematiek van het bedrijfsleven werd opgedaan bij Doetinchem Parket, Houtbedrijf Doetinchem, Pelgrim Gaanderen, NV Edelpapier (productieplanner en controleur) te Doetinchem en als inkoper bij Gieterij Doesburg e.e.a. sedert 1963. Verder was Mr. J.P. van Dijk gedurende 18 maanden militair in een stafgroep van het eerste legerkorps en functioneerde deze gedurende een vijftiental jaren als dagelijks bestuurslid van een stichting en vereniging welke een grote manage te Zwolle in eigendom heeft. Sedert 2002 is Mr. J.P. van Dijk lid van het College van Afgevaardigden van het publiekrechtelijk beroepsorgaan de Nederlandse Orde van Advocaten. Het betreft hier een soort parlement van het publiekrechtelijk beroepsorgaan verantwoordelijk voor het opstellen en goedkeuren van verordeningen de advocatuur betreffend.

Klachten kunnen worden ingediend bij de Deken der Orde van Advocaten te Zwolle. Deze heeft een coördinerende rol bij de doorzending naar de Raden van Toezicht die de klachten behandelen.

Het kantoor is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. De gebruikelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken zijn van toepassing. De gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing alsmede de Advocatenwet en de Europese regels van de CCBE welke u kunt vinden op internet bij Orde van Advocaten.

Er is geen vaste relatie met een notariskantoor of een belastingadviseur. Belangenverstrengeling treedt niet op. Het kantoor handhaaft zijn onafhankelijke positie en ziet daar op toe.